Zorg en Veiligheid

Voor o.a. de website van IP & AMR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland mocht ik een serie foto’s maken binnen diverse zorgsectoren in de regio. Zowel de arts, zorgmedewerker als cliënt, bewoner en patiënt kreeg ik voor mijn camera. Het was mooi en bijzonder om de mensen in deze verschillende sectoren te mogen ontmoeten. Net zoals bij opdrachten binnen de Veiligheidsregio’s waar ik MMT-verpleegkundigen van het MMT Rotterdam en o.a. de brandweer bij de Veiligheidsregio Haaglanden fotografeerde.